www.spkum.pl

Studia podyplomowe

Kształtowanie umiejętności menedżerskich
i kompetencji w zakresie negocjacji

Studia skierowane są do:

 • osób pełniących funkcje kierownicze na wszystkich szczeblach zarządzania,
 • osób zatrudnionych w komórkach organizacyjnych współpracujących bezpośrednio z klientami firmy,
 • absolwentów uczelni wyższych w szczególności zainteresowanych rozwinięciem swoich umiejętności i kompetencji menedżerskich.

Kadra dydaktyczna

Na studiach podyplomowych "Kształtowanie umiejętności menedżerskich i kompetencji w zakresie negocjacji" zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra dydaktyczna, posiadająca rozległą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie praktyczne.


Osoby ze strony Politechniki Łódzkiej:

 • Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz
 • Dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska – Bielawska
 • Dr Anna Adamik
 • Dr inż. Katarzyna Szymańska
 • Dr inż. Marek Matejun
 • Dr Anna Walecka
 • Dr Maciej Szczepańczyk
 • Mgr Grzegorz Kierner

Osoby ze strony innych instytucji:

Mgr Radosław Stępień – v-ce Prezydent Miasta Łodzi, wieloletni pracownik Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ, trener i coach specjalizujący się w problematyce negocjacji handlowych

Dr Ewa Kusideł – pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, szkoleniowiec specjalizujący się w problematyce etyki w biznesie, właściciel Centrum Kreowania Wizerunku „Cztery pory roku”

Mgr Katarzyna Herman - długoletni trener i coach, właściciel firmy szkoleniowej „Eternal szkolenia”

Mgr Tomasz Boruszczak – rzecznik prasowy Uniwersytetu Łódzkiego, trener i coach specjalizujący się w problematyce wywierania wpływu na ludzi

Dr inż. Marek Dudek - adiunkt na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie oraz szkoleniowiec specjalizujący się w problematyce „market place”

Dr inż. Jacek Obrzud - adiunkt na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie oraz szkoleniowiec specjalizujący się w problematyce „market place”

Dr hab. Dagmara Lewicka – pracownik AGH w Krakowie, psycholog, długoletni trener i coach specjalizujący się w problematyce osobowości menedżera.