www.spkum.pl

Studia podyplomowe

Kształtowanie umiejętności menedżerskich
i kompetencji w zakresie negocjacji

Studia skierowane są do:

  • osób pełniących funkcje kierownicze na wszystkich szczeblach zarządzania,
  • osób zatrudnionych w komórkach organizacyjnych współpracujących bezpośrednio z klientami firmy,
  • absolwentów uczelni wyższych w szczególności zainteresowanych rozwinięciem swoich umiejętności i kompetencji menedżerskich.

Kontakt

Organizatorem Studiów jest
Katedra Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Administracja Studiów
dr Anna Walecka - tel. 604-891-291,
mail: walecka.anna@gmail.com

Sekretariat Katedry Zarządzania
mgr Joanna Wieczorek - tel. (42) 631- 37- 62,
mail: joanna.wieczorek@p.lodz.pl

Kierownik Studiów
dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska – Bielawska, prof. PŁ
tel. 604-087-878,
mail: a_bielawka@poczta.onet.pl