www.spkum.pl

Studia podyplomowe

Kształtowanie umiejętności menedżerskich
i kompetencji w zakresie negocjacji

Studia skierowane są do:

  • osób pełniących funkcje kierownicze na wszystkich szczeblach zarządzania,
  • osób zatrudnionych w komórkach organizacyjnych współpracujących bezpośrednio z klientami firmy,
  • absolwentów uczelni wyższych w szczególności zainteresowanych rozwinięciem swoich umiejętności i kompetencji menedżerskich.

Program studiów

Program studiów przewiduje ogółem 205 godzin dydaktycznych, w tym: 80 godzin zajęć teoretycznych (wykłady i seminaria) 125 godzin zajęć praktycznych (ćwiczenia, laboratoria, projekty)

Szczegółowy program studiów podyplomowych można pobrać TUTAJ